Positionering

Idephix helpt bedrijven en instellingen bij het ontwikkelen van (commercieel) sterke merken. Dat begint met helderheid over de te realiseren doelen en de marketingstrategie. We adviseren over de positionering die merken kunnen innemen om hun doelstellingen te realiseren. En we adviseren bedrijven over hun merkportfolio, waarbij we antwoord geven op de vraag met hoeveel merken een bedrijf of organisatie actief moet zijn en hoe die merken zich tot elkaar moeten verhouden.

Klaar voor de volgende stap!
Neem nu contact met ons op