Bureauselectie

Een goede bureauselectie start met een blik op uw eigen organisatie. Om te bepalen wat het profiel van een nieuw bureau moet zijn, is het van belang eerst te kijken naar jezelf als opdrachtgever. Daarna stellen we de criteria vast waaraan een nieuw bureau moet voldoen. Idephix heeft al meer dan 25 jaar ervaring in het begeleiden van selecties op het gebied van o.a.  reclame- en  designbureaus. Daarbij helpen we opdrachtgevers bij het bepalen van hun eigen ‘profiel’ en dat van een toekomstige creatieve partner. En natuurlijk hebben we veel kennis van de bureauwereld, die ons in staat stellen de juiste kandidaten bij een selectieproces te betrekken. Idephix is een onafhankelijk adviesbureau en vraagt bij selecties alleen een honorarium van opdrachtgevers.

Hoe werkt een bureauselectie?

Reparatie mogelijk?

Het proces van een bureauselectie begint vaak met de vraag: is een nieuw bureau wel echt nodig? Kunnen een paar gesprekken tussen opdrachtgever en bureau de lucht klaren en nieuwe energie geven in de bestaande relatie. Idephix is geen relatietherapeut maar heft wel ruime ervaring om dit soort gesprekken te begeleiden.

Stap 1: intern profiel:

het proces van een bureauselectie begint vaak met de vraag: is een nieuw bureau wel echt nodig? Kunnen een paar gesprekken tussen opdrachtgever en bureau de lucht klaren en nieuwe energie geven in de bestaande relatie. Idephix is geen relatietherapeut maar heft wel ruime ervaring om dit soort gesprekken te begeleiden.

Stap 2: gezamenlijk het bureauprofiel

Op basis van het interne profiel bepalen we gezamenlijk het bureauprofiel waarin we niet alleen selectiecriteria opstellen maar ook bepalen welke criteria doorslaggevend zijn omdat de praktijk leert dat het ‘schaap met de vijf poten’ lastig te vinden is

Stap 3: longlist

Op basis van het bureauprofiel doen we research naar een longlist van ca. 6 bureaus.

Stap 4: shortlist

Na research en gesprekken komt een shortlist van meestal 3 bureaus. Met die bureau worden intensieve gesprekken gevoerd en deze bureau krijgen een briefing voor de daadwerkelijke ‘pitch’.

Stap 5: bureaupresentaties en evaluatie

aan de hand van de bureaupresentaties (in sommige gevallen met creatief werk) vind een evaluatie plaats met de beslissers in dit proces. Hier maakt idephix weer gebruik van de criteria die eerder zijn opgesteld in het bureauprofiel

Stap 6: debriefing bureaus

al dan niet met opdrachtgever geeft idephix een uitgebreide debrief aan het ‘winnende’ bureau en aan de bureaus die niet zijn gekozen.

Klaar voor de volgende stap!
Neem nu contact met ons op