Services

Idephix helpt bedrijven en instellingen bij het ontwikkelen van sterke posities voor merken. We openen nieuwe markten of zoeken naar groei door naar uw propositie te kijken. Pragmatisch en fact based. Dat begint met helderheid over de te realiseren doelen en een scherpe analyse van klanten en de markt. We adviseren over de positionering die merken kunnen innemen om uw doelstellingen te realiseren. En we adviseren bedrijven over het merkportfolio, waarbij we antwoord geven op de vraag met hoeveel merken een bedrijf of organisatie actief moet zijn en hoe die merken zich tot elkaar moeten verhouden.

Positionering

Bij het ontwikkelen van een positionering gaat het om het vinden van een positie die relevant is voor doelgroepen en aansluit op huidige en toekomstige behoeften. Waar denkt men aan en wat vind met belangrijk bij de keuze voor een bepaald product of dienst. Welke positie is door concurrenten geclaimd? Het vraagt om een blik van buiten naar binnen (outside in). Maar ook de identiteit van een organisatie bevat vaak elementen die relevant zijn voor de positionering (inside out). Denk aan de visie, de oorsprong of de specifieke vaardigheden van een organisatie of bedrijf. Het proces van positioneren gaat het maken van de juiste set aan keuzes die goed is door te vertalen naar (marketing)communicatie.

Bureauselectie

Een goede bureauselectie start met een blik op uw eigen organisatie. Om te bepalen wat het profiel van een nieuw bureau moet zijn, is het van belang eerst te kijken naar jezelf als opdrachtgever. Daarna stellen we de criteria vast waaraan een nieuw bureau moet voldoen. Idephix heeft al meer dan 25 jaar ervaring in het begeleiden van selecties op het gebied van o.a.  reclame- en  designbureaus. Daarbij helpen we opdrachtgevers bij het bepalen van hun eigen ‘profiel’ en dat van een toekomstige creatieve partner. En natuurlijk hebben we veel kennis van de bureauwereld, die ons in staat stellen de juiste kandidaten bij een selectieproces te betrekken. Idephix is een onafhankelijk adviesbureau en vraagt bij selecties alleen een honorarium van opdrachtgevers.

Merkenbeleid – portfoliostrategie

Mono-brand, multibrand strategie of een hybride oplossing?

Merkportfoliostrategie geeft antwoord op de vraag hoeveel merken een bedrijf of organisatie nodig heeft om haar doelstellingen te realiseren. Kiest men er voor vanuit één (corporate) merk te opereren of is men succesvoller met een multibrand strategie. Wanneer is het nuttig te kiezen voor endorsement en wanneer leveren sub-merken de sterkste marktpositie op? En naast het aantal merken is dan ook relevant wat de verhouding is tussen de merken in het portfolio. Kiest u voor een zichtbare relatie tussen de merken of zijn de merken als afzonderlijke entiteiten beter in staat een sterke positie op te bouwen?

Marketingstrategie werk in uitvoering

Proof of the pudding is …… in de uitvoering

Het merkadvies staat scherp op papier of blinkt in een fraaie powerpoint. Maar dan begint de realisatie. Het is belangrijk een scherp en gedragen advies te ontwikkelen, maar het het advies krijgt pas echt waarde als het  gaat werken in de praktijk. Idephix gaat verder en ontwikkelt samen met de organisatie een concrete marketing- en  communicatie strategie en begeleid desgewenst de uitvoering in de eerste maanden na advisering. Kijk bij cases om te weten hoe dat werkt?

Personal counseling

Naast adviesprojecten biedt idephix ook persoonlijke counseling op het gebied van merk en marketing. Deze bestaat uit 1-op-1 ondersteuning van ondernemers en marketeers die willen sparren over de keuzes die zij willen maken of issues die in hun organisatie spelen. Soms is de inzet van een uitgebreider adviesproject te omvangrijk en is het nuttig om in een aantal gesprekken de strategie of positionering te toetsen of aan te scherpen. In de informele setting van personal counseling komen we vaak snel tot de kern.

Personal counseling wordt ook regelmatig gevraagd bij het verkrijgen van team-commitment ofals er issues spelen bij de aansturing van creatieve partners zoals reclame en designbureaus.

Klik hier om een afspraak te maken.