Universiteit van Amsterdam
positionering inside out & outside in

Universiteit van Amsterdam – marketingstrategie en positionering

Vraagstelling:
De Rechtenfaculteit van de Universiteit van Amsterdam zag enkele jaren het aantal bachelorstudenten teruglopen. Hoe kan deze trend worden gekeerd en met welke marketingstrategie en positionering is de faculteit in staat groei te realiseren?

Bevindingen en advies:
In de positionering van de studie / opleiding werd gekozen voor een benadering waarin het ‘jurist zijn’ centraal kwam te staan. Dat kwam tot uitdrukking in het onderwijsportfolio waarin het handelen en leren vanuit juridisch perspectief centraal is komen te staan. In communicatie werd dit versterkt door het thema ‘Jurist vanaf dag 1’. In de marketing communicatiestrategie werd meer focus gelegd op regionale marketing en in de benadering van studenten werd ook nadrukkelijk aandacht besteed aan ouders.

Resultaten:
In het eerste jaar werd de neerwaartse trend omgebogen naar een groei van 5% in aanmeldingen voor de bachelorstudie. In jaar 2 zijn alle adviezen uitgewerkt hetgeen resulteerde in een groei van meer dan 20%.