Werkwijze

Onze kennis en expertise is gebaseerd op meer dan 50 jaar wetenschappelijk onderzoek. Wij zien dat marketing meetbaar, voorspelbaar en verklaarbaar is. In onze werkwijze gaan we dan ook altijd op zoek naar feiten en niet naar meningen.

We combineren scherp analytisch vermogen met creativiteit en een pragmatische opstelling: we staan namelijk ook voor de uitvoerbaarheid van onze adviezen. Strategisch management en merkmanagement gaan in onze visie hand in hand, waarbij de ondernemingsstrategie in eerste instantie leidend is voor de te ontwikkelen merkstrategie.

Oplossingen moeten inspirerend, haalbaar en realistisch zijn en er niet alleen goed uitzien in een model. We werken zoveel mogelijk samen – in teamverband met onze opdrachtgevers – en zijn ervan overtuigd dat een effectieve oplossing zowel denkwerk als draagvlak vereist. Dat betekent dat we werknemers net zo belangrijk achten als afnemers bij het komen tot oplossingen.

In overleg met onze klanten ondersteunen we regelmatig op interim basis onze klanten bij de uitvoering van merk- en communicatie projecten. Daarbij voeren we de regie over de uitvoering van een project, begeleiden we professionals intern en sturen we externe creatieve partners aan  (onder andere: reclame- en designbureaus).