Visie

Mentale en fysieke beschikbaarheid

In een wereld waarin concurrentie toeneemt en fysieke verschillen tussen producten steeds kleiner worden is het merk een kritieke succesfactor voor het succes van de organisatie. Dat neemt niet weg dat de activiteiten van organisaties niet gebaseerd moeten zijn op een solide verdienmodel: de businesscase moet kloppen – dit geldt zowel voor profit- als non-profit organisaties en in B2B of B2C markten. De rol van het merk ligt in het creëren van voorkeur: de basis voor o.a. positieve associaties, meer klanten en meer transacties. Merken zullen daarom continu moeten werken aan hun zogeheten mentale en fysieke beschikbaarheid. Dit wordt ondersteund door meer dan vijftig jaar fact- en evidence based wetenschappelijk onderzoek van het Ehrenberg Institute of Marketing (UK en Australie). Idephix volgt het werk van het Ehrenberg Institute en gebruikt het als een belangrijk fundament onder haar adviezen.

Mentale beschikbaarheid heeft betrekking op het vermogen van merken om een zo groot mogelijk mentaal marktaandeel in de hoofden van afnemers te veroveren. Hoe makkelijk en snel is het merk te herkennen? Hoe rijk is het netwerk aan associaties dat aan het merk verbonden is? Hoe krachtig zijn associaties aan het merk verbonden? Beschikt het merk over unieke en herkenbare merk-elementen?

Fysieke beschikbaarheid slaat op het gemak en de diversiteit waarmee het merk kan worden afgenomen. Distributie speelt daarbij een belangrijke rol (is het merk breed verkrijgbaar?), maar het gaat net zo goed over het kunnen verkrijgen van het merk in verschillende versies, varianten of uitvoeringen om zodoende een zo breed en groot mogelijk aantal afnemers te kunnen bedienen.