Skip to content

Expertise

Business Innovation – Merkpositionering – Portfoliostrategie – Marketingstrategie

 

Business Innovation

Business Innovation gaat om het inzetten van creativiteit om producten en markten te ontwikkelen. Welke nieuwe marktinzichten leiden tot nieuwe kansen voor producten of diensten. Zijn alle kansen voor distributie wel optimaal benut? Welke afgeleide concepten kunnen worden ontwikkeld op basis van de bestaande producten en diensten. En hoe kunnen we met kleine of grotere aanpassingen nieuwe doelgroepen bereiken die voorheen ons merk of onze producten negeerden.

Samen met de marketeers en communicatiespecialisten van een organisatie werkt idephix aan vernieuwing met concrete doelstellingen als basis.

 

 

Merkpositionering

Bij positioneren staat het kiezen van een breinpositie bij de doelgroep(en) centraal. Deze breinpositie is uiteindelijk richtinggevend en sturend voor diverse processen en activiteiten binnen de organisatie zoals Communicatie en Marketing, maar ook Productontwikkeling, Sales en HR-beleid. Positioneren is vooral het maken van een beargumenteerde keuze waar je om gekend wil worden in de markt en bij de doelgroep(en) met merkvoorkeur als uiteindelijke doel. Deze keuze kan alleen gemaakt worden op basis van een gedegen analyse die input levert voor de te ontwikkelen merkstrategie. Deze analyse richt zowel op de interne als externe omgeving.

 

Merkportfoliostrategie

Merkportfoliostrategie:  geeft antwoord op de vraag hoeveel merken een organisatie nodig heeft om haar doelstellingen te realiseren. En naast het aantal merken is dan ook relevant wat de verhouding is tussen de merken in het portfolio. Is er een zichtbare relatie tussen de merken, of is het juist nuttig de merken binnen een portfolio zoveel mogelijk afstand te geven?

Kiest een organisatie er voor haar corporate merk centraal te stellen in marketing communicatie of kiest de onderneming er juist voor om haar productmerken centraal te stellen. En welke relatie wordt er in design en communicatie gelegd tussen merk en producten.

Al deze vragen worden beantwoord bij het bepalen van de merkportfoliostrategie. Hierbij is de business strategie een leidend uitgangspunt.

 

Marketingstrategie 

Merken groeien door sterke mentale en fysieke beschikbaarheid. M.a.w: hoe zorgt een onderneming of organisatie er voor dat het merk in de ‘hoofden’ van haar klanten komt. Hoeveel moet worden geïnvesteerd  in communicatie en hoe kan met de inzet van creativiteit meer zichtbaarheid worden verkregen. En als een merk dan ‘mentaal beschikbaar’ is, hoe zorgt de organisatie dan voor optimale beschikbaarheid van die producten en diensten. Welk portfolio aan producten en productvarianten levert optimale fysieke beschikbaarheid. En welke on- en offline kanalen moet de organisatie hiervoor inzetten (distributie). idephix geeft advies en helpt bedrijven keuzes in de marketingstrategie te objectiveren.